Hoe wordt de woning geplaatst

Het vervoer van de woning kunnen we voor u regelen, maar het staat vrij dit gedeeltelijk of helemaal in eigen beheer te doen. Voor het uitvoeren van deze klussen werken wij samen met drie vaste partners. Dat zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het transport en plaatsen van de woning. Het grondwerk en funderen wordt meestal uitbesteed aan bedrijven uit de regio, maar wij zorgen voor de tekeningen en details waaraan het graafwerk en fundatie moeten voldoen. Dit bedrijf zorgt normaal gesproken ook voor de sleuven, kabels en riolering die tussen de hoofdwoning en de zorgwoning lopen. Het aansluiten onder de woning wordt gedaan door onze collega’s van Forrion, een zusterbedrijf van De Wit.

Afwerking

Als de woning is geplaatst en aangesloten, volgt de afwerking. Dat bestaat meestal uit een cementvezelplaat rondom de woning. Als die is aangebracht, wordt de grond weer aangevuld. Onder de woning ligt dan een kruipruimte.

Voor de kosten van transport, plaatsen, grondwerk, funderen, aansluiten en afwerken hanteren wij stelposten. Dat zijn aannames op basis van ervaringsgegevens, aangevuld met de op afstand beschikbare informatie over de plek waar de zorgwoning komt. De werkelijke kosten kunnen dus verschillen van de stelposten, bijvoorbeeld door extra benodigdheden of prijsstijgingen tussen overeenkomst en oplevering. Voorafgaand aan transport en plaatsing komt er altijd iemand ter plaatse de situatie opnemen en de wijze van plaatsen en funderen definitief bepalen.