Geen vergunning wel regels mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning mag zonder vergunning in de tuin geplaatst worden. Dus geen tijdrovende vergunningaanvraag. Dat is een goed begin! Wel zijn er regels waaraan de woning moet voldoen. Het chalet moet achter de voorgevelrooilijn van de hoofdwoning komen en er mag niet meer dan helft van de achterliggende tuin bebouwd worden. Een achtertuin van 120 vierkante meter betekent dus dat de zorgwoning niet groter dan 60 vierkante meter mag zijn. Heb je overige bebouwing in de tuin staan zoals een schuur of garage? Dan gaan deze vierkante meters nog af van die 60 vierkante meter. Een woning met een plat dak mag niet hoger zijn dan 3 meter. Een chalet met een zadeldak mag niet hoger gebouwd worden dan 3,5 meter. Het is niet mogelijk om een verdieping bovenop de zorgwoning te bouwen.

Deze wet- en regelgeving is afkomstig van de Rijksoverheid. Die regels overstijgen lokale regelgeving, zoals een bestemmingsplan of welstandsvoorschriften. Met de invoering van de Omgevingswet kan het wel zo zijn dat uw gemeente op dit punt eigen beleid heeft gemaakt. Dat is dus goed om even te controleren. Als dat niet het geval is, blijft de landelijke regelgeving gewoon van kracht.

Mantelzorgverklaring

De gemeente kan voor de bouw van de woning vragen om een mantelzorgverklaring: een brief van een arts of thuiszorgverpleegkundige waarin de noodzaak van meer dan reguliere mantelzorg wordt vastgesteld. Veel gemeenten vragen er niet om, zeker niet als de beoogde bewoner een 70-plusser is. We kennen een keuringsarts die in (bijna) alle andere gevallen zo’n verklaring afgeeft.

Het gebouw is tijdelijk bestemd voor wonen. Maar als de zorgvrager er niet meer in verblijft, hoeft het gebouw niet weg. De gemeente kan wel eisen dat er niet gedoucht of gekookt mag worden. Het gebouw kan dan wel blijven staan, bijvoorbeeld als atelier of kantoor. Veel gemeenten handhaven hier helemaal niet op; als zo’n woning er eenmaal staat, gaat het vaak helemaal nooit meer weg.