Loading...
Regels mantelzorgwoning

Regels mantelzorgwoning

Wij zijn uw gids in het woud van regelgeving

Omgevingsvergunning

Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning. Mantelzorg is meer is dan de gebruikelijke hulp en zorg van huisgenoten voor elkaar. Mantelzorg vindt plaats tussen mensen die een sociale relatie met elkaar hebben. Hiervoor kan het wenselijk zijn om bij elkaar te wonen, maar toch een eigen woonruimte te hebben. In bepaalde gevallen is het mogelijk om zonder omgevingsvergunning bouwwerken te bouwen en te gebruiken voor het verlenen van mantelzorg.

Mantelzorg vindt altijd plaats bij een bestaande woning. Het gaat om het gebruik van een bouwwerk voor mantelzorg. In de praktijk wordt wel gesproken over een “mantelzorgwoning”. Maar volgens de regels in het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het geen extra woning.

De regeling maakt huisvesting in of bij een woning mogelijk. In of bij die woning mag u een ruimte maken voor de huisvesting van de mantelzorger of de zorgontvanger. In deze ruimte mag één huishouden van maximaal twee personen verblijven.

Dit blijkt uit de definitie in het Besluit omgevingsrecht (Bor):

“Huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning.”

Het is mogelijk om zonder omgevingsvergunning bouwwerken te bouwen en te gebruiken voor het verlenen van mantelzorg. Dit blijkt uit de regels voor het vergunningvrij bouwen en gebruiken van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw. Deze regels staan in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.